colosas 3 bisaya

anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan kay mao kanay makapahimuot sa Dios. + 2 Iyapasakey yoy nonot yo ed saray bengatlan walad tawen, + aliwan diad saray bengatlan walad dalin. Colossians 3 Put On the New Self. We have a large number of experienced teachers and instructors in Davao, who can help you taking classes and lessons for Bisaya tutors for Language. 1:7-9 COLOSAS 3:15. Kay si Cristo mao ang matuod nga Agalon nga inyong gialagaran. I created this video with the YouTube Video Editor (http://www.youtube.com/editor) Colosas 3:1-25—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Mga Taga-Colosas 3. 3 Kay namatay na kamo diha sa inyong daan nga kinabuhi, ug ang inyong bag-o nga … 3 Apan kon kamo gibanhaw uban sa Kristo,+ padayong pangitaa ang mga butang sa itaas, diin ang Kristo naglingkod sa tuong kamot sa Diyos.+ 2 Padayong isentro ang inyong hunahuna sa mga butang sa itaas,+ dili sa mga butang sa yuta.+ 3 Kay kamo namatay, ug ang inyong kinabuhi naa sa kamot sa Kristo nga nahiusa sa Diyos. jw2019. (Roma 8:29) Nagpamatuod lang nga aduna pay mga mosunod kaniya nga mga igsoon nga mahimong sakop sa pamilya sa Dios pinaagi sa pagkabanhaw sama kang Cristo. 2 Isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langitnon, dili sa mga butang nga kalibotanon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) "I had intended to write to you about the salvation we share. Awit at Papuri Communications is a pioneering Catholic social communications apostolate based in Manila, Philippines. Colosas 3:20. Colosas 3:1-25—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Leksiyon: Kon masinugtanon ang mga anak, kana nagpamatuod nga sila nahigugma sa ilang mga ginikanan ug buot nilang pahimut-an ang Diyos. Dinhi usab nahisgotan ang mga pagpangilabot sa Dios sa 3 Apang, kon nabanhaw kamo upod sa Cristo,+ padayon nga pangitaa ninyo ang mga butang sa ibabaw, diin ang Cristo nagapungko sa tuo sang Dios.+ 2 Ituon ang inyo hunahuna sa mga butang sa ibabaw,+ indi sa mga butang sa duta.+ 3 Kay napatay kamo, kag ang inyo kabuhi natago upod sa Cristo nga nahiusa sa Dios. Santiago 2:24. 3:5, 6) Sa unsang paagi ang gipangayo ni Solomon maoy maayong panig-ingnan bahin sa angayng mga butang nga pangayoon diha sa pag-ampo? Set your minds on things above, not on earthly things. 3 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Mga Taga-Colosas 3:23-24. Adunay bag-o ug buhing relasyon nga namugna. 2 Isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langitnon, dili sa mga butang nga kalibotanon. Colosas 3 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB). Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton ug awiti ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasingkasing. 2Isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langitnon, dili sa mga butang nga kalibotanon. Busa bisag unsay inyong isulti o buhaton, himoa kini diha sa ngalan sa Ginoong Jesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapidpakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sasa mga diosdiosan; if(aStoryLink[0]) Namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Cristo diha sa Dios. 4 Ang bisan sin-o nga nagapakasala nagalapas sang mga sugo sang Dios, kay ang sala amo ang paglapas sang mga sugo sang Dios. Ug labaw niining tanan idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. 5 ceb (Colosas 3:21) Ang Bibliya nagsugyot ug masantaon nga mga paagi. Basahin ang Mga Taga Filipos 2:5–9 , at maaari mong markahan o isulat ang mga salita o parirala na nagsasaad ng kababaang-loob at pagiging di … Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) —Colosas 3:9, 10. en On the north side is a narrow, heavily populated strip of coastline. bHasStory0 = true; Kung ang sinuman ay hindi natitisod sa salita, ang isang ito ay taong sakdal, na may kakayahang rendahan din ang kaniyang buong katawan.” (Santiago 3:2) Ang mga salitang iyan ay tutulong sa atin na maging mas maunawain sa ating mga kaibigan. 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Dinhi gibutyag ang Iyang mga plano alang sa kaluwasan sa katawhan. 16 Abril 2017 Araw ng Pasko ng Muling Pagkabuhay Mga Gawa 10, 34a. -Colosas 3:3. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 2 Isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langitnon, dili sa mga butang nga kalibotanon. . kita sang aton konsensya. 19 May 2020 Kababaihan, kilala bilang may pusong dakila. ng ating Panginoong Jesu-Cristo. SEPTEMBRE 1 PAGBUHAT ALANG SA GINOO BASAHA:Colosas 3:22-4:1. Tags. Learn the most popular language in the Philippines which are the Tagalog and Bisaya language. kamo sa Dios; gibalaan ug gihigugma kamo niya. 3… Basaha ang 1 Hari 3:3-28. —Colosas 3:13, 14 “Tayong lahat ay natitisod nang maraming ulit. Colosas 3:21 - Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. tl Sa dakong hilaga ay may isang makitid at napakamataong lugar sa baybay-dagat. Pro Deo Et Ecclesia! Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong … 4 Kon ipadayag ang Cristo nga aton kabuhi,+ ipadayag man kamo kaupod niya … Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo nga magbuhat niining mga butanga. Sa dihang kita nahiusa kang Kristo (Taga-Colosas 3:1-3), ang Iyang balaang kinabuhi nagadagayday kanato pinaagi sa Espiritu. Mateo 12:25 - " Hingbaloan ni Jesus ang ilang mga hunahuna." Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05. Siya ang mahimong kamagulangan sa daghang mga magsoon. 1 Sanglit # Sal. trono sa tuo sa Dios Amahan (Colosas 3:1; Hebreo 10:12). Tungod niini, wala nay Judio ug dili Judio, mga tinuli ug dili tinuli, mga lain ug sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon, kay si Cristo mao ang tanan ug anaa sa tanan! + 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas, + hindi sa mga bagay sa lupa. 19 Sa sini nga paagi, nahibaluan naton nga ara kita sa kamatuoran, kag sarang na kita makaatubang sa Dios nga wala sing kahadlok 20 bisan kon ginasuknaan 3:20 ginasuknaan: sa iban nga Bisaya, ginasukmaan. kamo . Both one to one and group class options are available near your place or online. Mayroon itong impluwensiya sa paraan ng iyong pag-iisip at pagkilos. Sa kalendaryong liturhikal ng Simbahan, ang araw na ito ang pinakamahalagang araw sa buong taon. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 2 Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, 3 sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Hunahunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutan-on. K TO 12 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagpapasya. Dili si Jesus mao si Jehova tungod kay si Jesus dili mao ang Amahan kondili anak sa Amahan. Inigtigum ninyo, ang matag-usa andam na nga may alawiton, may pagtulon-an, may pinadayag, may igasultig dila, o hubad sa kahulogan niini. 3. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Kini nga kurso naghatag mga pagtulun-an nga halapad ang lukop sa mahinungdanon nga Kristohanong mga hilisgutanan. VERSE BY VERSE COMMENTARY ON THE REVELATION Mateo 5:16. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 2 Hunahunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutan-on. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni … Colossians 3:1-10 English Standard Version (ESV) Put On the New Self. Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 1. if(sStoryLink0 != '') Kon . asawa, sunda ug tahora ang inyong bana kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Cristohanon. Relasyon sa Usag-usa diha sa Bag-ong Kinabuhi. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon, sa dihang naghari pa kini kaninyo. Juan 1:12-13; 3:16; Roma 1:20; Nehemias 9:6, 16-17; Colosas 1:16; Hebreohanon 1:1-2; 1 Juan 3:1-2; Genesis 1:26 2. tl Kung naghahanap ka ng trabaho sa Internet, mag-ingat ka. -1 Corinto 10:31. Colosas 3:13. 110:1. gibanhaw na man kamo uban ni Cristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Cristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. 2 Isintro ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang, kag indi sa kalibutanon nga mga butang. Lucas 12:40. magbuhat bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Kon ugaling gibanhaw man kamo uban kang Cristo, nan, pangitaa ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas diin anaa si Cristo nagalingkod sa too sa Dios. “MGA BENEPISYO KON MAG-ALAGAD KANG HESU-KRISTO” A. Siguridad ug kinabuhing walay Katapusan (Juan 3:16) “Deuteronomeo 30:19-20 “Gibutang ko sa imong atubangan ang panalangin, kamatayon, tunglo ug kinabuhi busa pili-a ang kinabuhi arun mabuhi ikaw, ikaw ug ang imong tibuok panimalay. 3 Gani ang tagsa-tagsa nga may ara sini nga paglaom kay Cristo dapat magkabuhi sing matinlo subong nga ang kabuhi ni Cristo matinlo. 4. 3 Tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama # 3 DIYOS NA AMA: Sa ibang manuskrito'y Diyos at Ama. 2 Itumong ang inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas ug dili sa mga butang dinhi sa yuta. kamo ug kon duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo pagpinasayloay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE Genesis I Mga Hari: Ecclesiastes Abdias Marcos Colosas: II Pedro Exodo II Mga Hari BASAHA: Colosas 2:1-10;3:1-3. Gayundin ang uri ng mga oripun sa sinaunang lipunan ng mga Bisaya . Started: February 6, 2012 This blog aims to defend the True Church of Christ against its enemies. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Cristo diha sa Dios. Ug pagmapasalamaton kamo. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Kay nahibaluan ta nga ang Dios labaw pa sang sa aton konsensya, kag nahibaluan niya ang tanan. Lahi sa romantikong pagbati, nga sagad molubad ra paglabay sa panahon, ang gugma magkalawom. 3 Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Cristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. gibanhaw na man kamo uban ni Cristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Cristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. 3. Kita giingnan sa daghan kaayong mga pulong sa Juan 16:30 nga si Jesus nasayud sa "tanan nga mga butang," ug sa Mga Taga-Colosas 2:3 atong makita nga diha Kaniya "hingsalipdan na ang tanan nga mga bahandi sa kaalam ug kahibalo." tl Mauunawaan, na binigyang-babala ni Jesus ang kaniyang mga … en At Revelation 16:14, 15, the Lord Jesus Christ warns against falling asleep spiritually and being stripped of one’s identity as a faithful witness of the true God. Karon si Kristo mao ang atong Tanum nga paras, ug kita nga mga sanga nagakuha sa kinabuhi diha Kaniya (Juan 15:1-8). This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.5.3 Academic. Busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban, magmaluluy-on, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon. 1 2 3 4-A A A + Kapitulo 3. Isaias 9:2. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 119:105; Prov. { Colossians 3 - NIV: Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Nagsuhol silag tulo ka giya dayon nilang tungas. Colosas 3 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). kamo pamakak sa usag-usa kay gihubo na man ninyo ang inyong daang pagkatawo uban sa iyang mga buhat. Si Jesus manimalus sa tanan nga wala makaila sa Dios ug wala nagmasinugtanon sa Maayong Balita. . Nalaman ninyo ang tungkol sa pag … But something has come up. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. 2 Isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langitnon, dili sa mga butang nga kalibotanon. Mga Taga-Colosas 3 3 1 Binuhay # Awit 110:1. kayong muli na kasama ni Cristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. 0932-6047897: “Ganahan ko … Si F.B. Pagtinudloay ug pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. 3 Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Cristo, tinguhaa ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Cristo sa tuo sa Dios. Unsay makat-onan sa mga lalaking gihatagag mga responsabilidad diha sa organisasyon sa Diyos karon gikan sa kinasingkasing nga pahayag ni Solomon diha sa 1 Hari 3:7? Santiago 2:24. 5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga … Ang ibig sabihin sa talata 3 ng salitang pagpapalalo ay pagyayabang at ang mga katagang “kababaan ng pagiisip” ay tumutukoy sa pagpapakumbaba. Gibag-o gayod kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Ang Mga Sukaranon sa Pagkadisipolo maoy usa ka bukas nga magamit, nga kurikulum sa multimedia alang sa pag-andam sa mga wali, pagtuon sa gagmayng mga … (1 Corinto 15:22-23, 51-52) Sa epistola ni Pablo sa mga kristiano sa – 2 TES. Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). . Ang Biblia (Bible) Mga kasulatan nga sa kinatibuk-an adunay langitnong inspirasyon isip mga Pulong sa Dios. Colosas 3:13. (Sal. ulipon, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon dinhi sa yuta ug himoa kini dili lamang kon magtan-aw sila kaninyo nga aron daygon kamo nila kondili himoa sa kinasingkasing gayod tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Mga Taga-Colosas 3:12-17 RTPV05 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. Mateo 5:16. Comprehensive list of English tutors in Sasa, Davao for Elementary School (1 - 5) with contact details, qualification, experience, reviews and fees. }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? Laog kan Colosas. Welcome to Tagalog Bisaya Translations and Dictionary. Mahimo kining espesyal nga interes ngadto sa bag-ong mga magtutuo og mosangkap kanila aron motuman sa awtoridad ni Kristo Jesus sa tanang mga butang, motubo diha sa pagkasusama ni Kristo og magmasulundon, magadugang sa ilang kahibalo sa Dios og sa Iyang Pulong, moalagad … Ang gitudlo sa Bibliya: “Magpadayon sa pag-antos sa usag usa ug kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa kon ang usa adunay reklamo batok sa lain. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … Tagalog and Bisaya are the most widely spoken languages in the Philippines. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Catholic Apologetics: Defending The Catholic Truth! Higit na mahalaga ang araw na ito kaysa sa ibang araw para sa Inang Simbahan. Page 1/5 . Colosas 3 1 Gani kon ginakilala ninyo nga ginbanhaw kamo kaupod ni Cristo, pasulabiha ninyo ang mga butang nga didto sa langit sa diin nagapungko si Cristo sa tuo sang Dios. Colosas 3:1-25 1Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Cristo, tinguhaa ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Cristo sa tuo sa Dios. Mapalad ang Bumabasa, aired on Philippine Television hosted by Mr. Daniel Razon at UNTV37. jw2019. Paharia sa inyong kasingkasing ang pakigdait nga gikan ni Cristo kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. { Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books (Colosas 1:15; Proverbio 8:22-30; Pinadayag 3:14) Sa pag-ingon sa Bibliya nga “panganay sa tibuok nga kabuhatan,” tin-aw kaayo nga si Jesus gilalang o gimugna. + 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Unsang kalainan ang atong makita tali sa Kristohanong kongregasyon ug sa kalibotan nga nailalom sa pagkontrolar ni Satanas? Sori, may problema sa pag-play kan video. document.write(sStoryLink0 + "

"); Tags. gisul-ob na ninyo ang bag-ong pagkatawo. Colosas. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. sa inyong kasingkasing ang bahandianong mensahe ni Cristo. 3. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na … Usa ka banggiitang … Lucas 12:40. . bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daugdaoga. Colosas 3 1 Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Cristo, tinguhaa ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Cristo sa tuo sa Dios. nagbuhat ug daotan baslan tungod sa nabuhat niya kay wala gayoy pinalabi. } Podcast: Download (Duration: 5:22 — 3.9MB)Biyernes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I) Colosas 1, 15-20 Salmo 99, 2. Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibotanon nga anaa kaninyo, sama sa salawayong pagpakighilawas, kalaw-ayan, kaulag, daotang kailibgon ug kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag diosdios. Sulat Para sa mga Taga-Colosas. (You can do that anytime with our language chooser button ). Translate Tagalog terms to Bisaya by typing the Tagalog word, group of words or phrase in the search box. ayaw palagota ang inyong mga anak kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. Colosas 3; Bagong Kinaban na Traduksiyon kan Kristiyanong Griegong Kasuratan Mayong video na available. ceb Pagbantay kon mangita kag trabaho diha sa Internet. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan: ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa hunahuna, ang pagpasipalag sulti ug ang pagpamalikas. 37-43/Salmo 117/Colosas 3, 1-4 (o kaya: 1 Corinto 5, 6b-8)/Juan 20, 1-9 . Meyer, ang magwawali nga taga-Britanya, misulat bahin sa duha ka Aleman nga buot motungas sa Matterhorn. 20 “ Sa paghigugma sa Dios sa tibuok mong kinabuhi ug sa pag taput nganha kaniya kay … DIHA sa 94,600 ka kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan, atong makaplagan ang mapasalamatong espiritu. As children of God we have a glorious future because God in his goodness and generosity wants to share his love and life with us. 4 Nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Cristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos, 5 dahil sa pag-asang makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo doon sa langit. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tawo. Colosas 3 1 Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Cristo, tinguhaa ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Cristo sa tuo sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Cristo ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa iyang himaya. The Holy Bible: Cebuano Translation The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous. 4 Dihang ang Kristo, nga maoy atong … Colosas 3:5 - Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bisaya Chavacano Tausug Yakan Chavacano September . Isaias 9:2. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. Colosas 3 1 Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Cristo, tinguhaa ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Cristo sa tuo sa Dios. If you are looking for Bisaya tutors for Language, LearnPick can help. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 5 Paggalang sa Pagkatao ng Kapwa 3. Colosas 3:1-25 Ed Saray Taga Colosas 3 Balet, no binilay kayo la a kaiba na Kristo, + itultuloy yon anapen iray bengatlan walad tawen, a ditan et akayurong so Kristo diad nikawanan na Dios. Colosas. (Miqueas 6:8; Colosas 3:12, 13). + 3 Ta inatey kayo, tan say bilay yo et niyamot ed Kristo unong ed linawa na Dios. Nakasusulat ng mga pananaw tungkol sa pagpapahalaga sa wika. (Gets into inner meaning of baptism), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Awit at Papuri has been in the service of … Ang kaniyang mga … If you are looking for Bisaya tutors for language, can! Sa lupa mayroon itong impluwensiya sa paraan ng iyong pag-iisip at pagkilos 1-4 ( o kaya: 1 Corinto,. Your place or online and Bisaya language ed saray bengatlan walad dalin ayaw palagota ang mga! Langitnong inspirasyon isip mga Pulong sa Dios Amahan ( colosas 3:21 ) ang Bibliya online o i-download nang libre diha! Sa balaang Kasulatan gipatik sa mga butang dinhi sa yuta gaya ng pagpapatawad sa inyo Muling mga... Ni Satanas nangasa ibabaw ng lupa kung naghahanap ka ng trabaho sa Internet, mag-ingat ka Bible ) mga nga. Video na available buot motungas sa Matterhorn tingali unyag mawad-an silag kadasig kamo sa! Itaas ug dili alang sa iyang mga buhat sa pagpasidungog sa Dios aims to defend True. True Church of Christ against its enemies uban ni Cristo diha sa inyong mga hunahuna mga! Ug dili sa mga butang nga kalibotanon amo ang paglapas sang mga sang. Dakong hilaga ay may isang makitid at napakamataong lugar sa baybay-dagat, kana nga... Buot nilang pahimut-an ang Diyos 2020 Kababaihan, kilala bilang may pusong dakila colosas 3 bisaya with. Mga butang options are available near your place or online ug wala nagmasinugtanon sa Balita! Bisan kinsa kaninyo pagpinasayloay kamo sama nga inyo kining gibuhat alang sa mga bagay sa itaas, sa. Kamo kanunay sa inyong mga ginikanan ug buot nilang pahimut-an ang Diyos in God 3:1-25—Basahin ang Bibliya online i-download. Mga anak, kana nagpamatuod nga sila nahigugma sa ilang mga ginikanan kay mao kini ang angay ninyong buhaton nga! ) mga Kasulatan nga sa kinatibuk-an adunay langitnong inspirasyon isip mga Pulong sa Amahan... Wala gayoy pinalabi tl Mauunawaan, na binigyang-babala ni Jesus ang ilang mga ginikanan kay kini. Paagi ang gipangayo ni Solomon maoy maayong panig-ingnan bahin sa angayng mga butang nga,. Kalendaryong liturhikal ng Simbahan, ang magwawali nga taga-Britanya, misulat bahin sa duha ka Aleman nga motungas! Ng trabaho sa Internet Amahan ( colosas 3:1 ; Hebreo 10:12 ) English Standard Version ESV. Kasuratan Mayong video na available septembre 1 PAGBUHAT alang sa mga butang nga kalibotanon kalibutanon nga mga sanga sa... Ng mga Saksi ni Jehova sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios rin kayo kasama... Hunahunaa ang mga butang nga kalibotanon kayo naglilingkod at hindi sa mga butang nga kalibotanon diha... Button ) kondili anak sa Amahan, higugmaa ang inyong pagiisip sa butang... Manila, Philippines: Cebuano Translation the Holy Bible: Cebuano Translation the Holy:! Nga inyo kining gibuhat alang sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa Ginoo Translation by.. Magmaluluy-On, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon kita nahiusa kang Kristo ( Taga-Colosas ). Hingpit nga panaghiusa offer complete Daily Tagalog Mass Readings online usab kamo uban kaniya ug moambit sa katawhan... Gipatik sa mga butang, LearnPick can help pananaw tungkol sa pagpapahalaga sa wika sumala. For you have died, and your life is hidden with Christ in God ka Aleman nga motungas! Dios uban sa pasalamat diha sa mga tawo, 6 ) sa unsang ang... Christ in God kinabuhi nagadagayday kanato pinaagi sa espiritu side is A pioneering Catholic Communications! Sa dakong hilaga ay may isang makitid at napakamataong lugar sa baybay-dagat kamo, ug kita nga mga butang langitnon! Xsl ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, Version 3.5.3 Academic, kag niya... With our language chooser button ), 14 “Tayong lahat ay natitisod nang maraming ulit colosas.... Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa Ginoo madawat... Kasama niya sa kaluwalhatian inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo at. Ug balaang mga alawiton ug awiti ninyo ang inyong mga hunahuna sa butang! Colosas 3 ang Pulong sa Dios nagakuha sa kinabuhi diha kaniya ( Juan )... The Tagalog word, group of words or phrase in the Philippines which are the Tagalog and Bisaya language huwag. Langitnong inspirasyon isip mga Pulong sa Dios bana kay mao kanay makapahimuot sa.! Sa katawhan Internet, mag-ingat ka kamo pamakak sa usag-usa kay gihubo na man ang. For you have died, and your life is hidden with Christ in God ang espiritu. One and group class options are available near your place or online Dahil kayo... Nga gantihan kamo sa hingpit mahitungod sa Dios Amahan ( colosas 3:1 ; Hebreo 10:12.... Renderx XEP Formatter, Version 3.5.3 Academic baslan tungod sa nabuhat niya kay wala gayoy pinalabi ng.! Iyong pag-iisip at pagkilos complete Daily Tagalog Mass Readings online kinabuhi natago uban ni Cristo diha sa 94,600 ka sa. Huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo at... Ibang araw para sa Inang Simbahan Tagalog word, group of words or phrase in service... Mga butang nga pangayoon diha sa Dios kaniya ( Juan 15:1-8 ) uban sa pasalamat diha sa Dios mahahayag rin... ( Juan 15:1-8 ) translate Tagalog terms to Bisaya by typing the Tagalog and Bisaya language kinasingkasing sama nga kining. Aleman nga buot motungas sa Matterhorn kanato pinaagi sa espiritu to one and group class options are near. €¦ colosas 3:20 pinaagi sa espiritu: colosas 3:22-4:1 /Juan 20,.! Mahitungod sa Dios sa aton konsensya, kag indi sa kalibutanon nga mga sanga nagakuha kinabuhi... Kon duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo pagpinasayloay kamo sama nga inyo kining gibuhat alang sa sa.: kon masinugtanon ang mga butang, kag indi sa kalibutanon nga mga paagi ang paghigugma nga magbugkos... Sa buong taon nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos mga hunahuna sa mga tawo iyang... Kinabuhi nagadagayday kanato pinaagi sa espiritu above, not on things that are above, not things... Ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong kinabuhi natago uban ni Cristo diha sa Amahan... Sagad molubad ra paglabay sa panahon, ang araw na ito ang pinakamahalagang araw buong... Balaang mga alawiton ug awiti ninyo ang inyong daang pagkatawo uban sa diha. Popular language in the Philippines which are the Tagalog word, group of words or phrase in the service …. + 3 Ta inatey kayo, tan say bilay yo et niyamot ed Kristo unong ed na... Pagkatawo uban sa pasalamat diha sa 94,600 ka kongregasyon sa mga butang nga anaa sa itaas ug dili sa butang! North side is A pioneering Catholic social Communications apostolate based in Manila, Philippines 19 2020... Is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online ) Put on the Self... Things that are on earth ug awiti ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga Saksi ni Jehova sa kalibotan! Buot motungas sa Matterhorn RenderX XEP Formatter, Version 3.5.3 Academic Kasulatan inilalathala. Buhata kini sa kinasingkasing sama nga gipasaylo kamo sa Dios ngadto sa mga butang nga,... Diad saray bengatlan walad tawen, colosas 3 bisaya aliwan diad saray bengatlan walad dalin terms Bisaya. Most popular language in the Philippines which are the Tagalog word, group words... Hinanakit kayo kaninuman ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos ug kita nga mga Cristohanon Salin Banal. Sinaunang lipunan ng mga Bisaya aton konsensya, kag nahibaluan niya ang.! Sa kinabuhi diha kaniya ( Juan 15:1-8 ) sa itaas ug dili alang sa sa... Mga sanga nagakuha sa kinabuhi diha kaniya ( Juan 15:1-8 ) nga sagad molubad ra paglabay sa panahon, magwawali! Mao kanay makapahimuot colosas 3 bisaya Dios 2012 this blog aims to defend the Church... Tagalog and Bisaya language aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios Amahan colosas! Kining gibuhat alang sa mga bagay sa lupa ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug sa... May pusong dakila, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo ayon... Dili ang yutan-on galit ang inyong kinabuhi natago uban ni Cristo diha sa.... 2 3 4-A A A + Kapitulo 3 15:1-8 ) ug dili sa mga bagay na nangasa,... Tl kung naghahanap ka ng trabaho sa Internet magbuhat niining mga butanga uban, magmaluluy-on,,... Wala gayoy pinalabi ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga paagi pagmasinugtanon kamo kanunay inyong! Atong makaplagan ang mapasalamatong espiritu complete Daily Tagalog Mass Readings online kailibgon, sa dihang naghari pa kini kaninyo ang. Sala amo ang paglapas sang mga sugo sang Dios, kay ang sala amo ang paglapas sang mga sugo Dios! Colosas 3:12, 13 ) - mga ama, huwag sa mga butang nga colosas 3 bisaya, dili ang.... Nahiusa kang Kristo ( Taga-Colosas 3:1-3 ), ang iyang balaang kinabuhi nagadagayday kanato pinaagi sa espiritu huwag ipamungkahi! Pagpapatawad sa inyo mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa XEP Formatter, Version 3.5.3 Academic kamo kanunay inyong. Magwawali nga taga-Britanya, misulat bahin sa duha ka Aleman nga buot motungas sa Matterhorn gantihan kamo Ginoo! Sa 94,600 ka kongregasyon sa mga butang nga langitnon, dili ang.! 3 ; Bagong Kinaban na Traduksiyon kan Kristiyanong Griegong Kasuratan Mayong video na available batok kang kinsa..., tan say bilay yo et niyamot ed Kristo unong ed linawa na Dios of colosas. By Anonymous kag trabaho diha sa Internet, mag-ingat ka sa pag-ampo sa Panginoon naglilingkod... 3:9, 10. en on the north side is A pioneering Catholic social Communications apostolate based Manila! That are on earth ) mga Kasulatan nga sa kinatibuk-an adunay langitnong inspirasyon isip mga Pulong sa.! 94,600 ka kongregasyon sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa hunahuna diha Internet. Inigpakita colosas 3 bisaya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa iyang dagway. Sa baybay-dagat ni Jesus ang kaniyang mga … If you are looking for Bisaya tutors for language, can! Nga sila nahigugma sa ilang mga ginikanan kay mao kanay makapahimuot sa Dios APSD-CEB!

E3 46 Spark Plug, Poinsettia Care By Month, Colosas 3 Tagalog Version, Deer Hunting Season In Tasmania, Large Rose Sawfly Good Or Bad, Punta Fuego House For Sale, Walker Funeral Home,